خیریه امام حسین (ع)

گزارش مالی سال ۱۳۹۹

خیریه امام حسین (ع)

شفاف سازی مالی و عملکرد یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که در اعتمادسازی به نهادها و سازمان‌ها تاثیرگذار است، این امر در موسسات خیریه‌ای و مردم نهاد تاثیر بیشتری دارد. مردم از طریق نظام گزارشگری مالی کارآمد قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات، نحوه مصرف منابع، استفاده و نگهداری اموال ودارایی‌ها آگاه شوند و عملکرد موسسات و نهادها را مورد ارزیابی قرار دهند. وجود یک نظام گزارش دهی مناسب می‌تواند شفافیت لازم را به جهت بررسی میزان کارهای صورت گرفته توسط مردم افزایش داده و به تبع آن شرایط موجود اجتماعی را نیز بهبود بخشد. عدم شفاف‌سازی مناسب اطلاعات مالی در بلند مدت می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را ایجاد کند از این رو ما در موسسه خیریه امام حسین علیه السلام بنا را بر این امر گذاشته‌ایم که با شفاف سازی و ارائه گزارش عملکرد سالیانه همراهان خود را از هر آنچه در این موسسه اتفاق افتاده است، آگاه کنیم.