advertise

گـرمـای‌مهـربـانـی

.

.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین (ع) با توجه به مراجعه زیاد جهت تامین سیستم گرمایشی و عدم وجود آب گرم ،موسسه خیریه امام حسین علیه السلام بر آن شد که پویش گرمای مهربانی را آغاز کند.

خیریه امام حسین (ع)

موسسه خیریه امام حسین علیه السلام از سال ۱۳۶۱ تا کنون یاری رسان خانواده ها در زمینه تخصصی مسکن اعم از کمک هزینه کسری خرید،ودیعه مسکن و تعمیروبازسازی مسکن وزیرساخت مسکن با بهترین امکانات مهندسی و تسهیلات با قیمت تمام شده به نیازمندان و متقاضیان بوده است.

خیریه امام حسین (ع)

اکنون با آغاز فصل سرما،این پویش با همکاری و همیاری اپلیکیشن باد صبا برگزار میگردد و نیکوکاران و مهربانان میتوانند از قسمت نیکوکاری بادصبا در این پویش شرکت کنند.