advertise

اصحاب رسانه در ایجاد فضای خیراندیشی نقش بسزایی دارند.
مدیرعامل موسسه خیریه تخصصی حوزه مسکن امام حسین علیه السلام نقش اصحاب رسانه در ایجاد فضای مثبت، امیدآفرینی و خیراندیشی را بی‌بدیل دانست و گفت: خبرنگاران خود فداکارانی هستند که همواره در خط مقدم همه حوادث و اتفاقات حضور دارند و این خود نوعی رفتار خیراندیشانه است.
حسینعلی صرافان روز خبرنگار را روزی خیر نامید و اظهار کرد: خبرنگاری، حرفه‌ای دشوار و حساس است و امانت‌داری وعدالت از مهم ترین شروط این حرفه است. وی اضافه کرد: خبرنگار باید عادل باشد، چرا که تاثیر خبر تا اندازه‌ای است که می‌تواند به راحتی باعث آرامش و یا بی نظمی در یک جامعه شود.

خیریه امام حسین (ع)

مدیرعامل موسسه خیریه تخصصی حوزه مسکن امام حسین علیه السلام افزود : تاثیر خبر در جامعه ، تاثیر فوق‌العاده‌ای است. گاهی یک خبر می تواند موجب آرامش و امیدواری شود یا عکس آن عمل کند بنابراین نقش خبرنگاران خیلی مهم و اثربخش است. کاری که در آن دقت، سرعت، امانت‌داری و صداقت شرط است . وی نقش اصحاب رسانه در ایجاد فضای مثبت، امیدآفرینی و خیراندیشی را بی‌بدیل دانست و گفت: خبرنگاران خود فداکارانی هستند که همواره در خط مقدم همه حوادث و اتفاقات حضور دارند و این خود نوعی رفتار خیراندیشانه است.
صرافان با بیان اینکه تحقق امور خیر نیاز به شفاف سازی و اعتماد از سوی رسانه‌ها دارد، اضافه کرد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر اصحاب رسانه همکاری ویژه‌ای با خیریه امام حسین داشته و همواره در امر اطلاع رسانی فعالیت‌های این خیریه همکاری ویژه‌ای داشته اند.
وی ضمن قدردانی از همکاری رسانه‌ها با این خیریه تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری به موقع با رسانه‌ها و استفاده از این ظرفیت بی بدیل نسبت به تحقق اهدافمان در زمینه کمک به مددجویان و نشاندن لبخند بر لبان خانواده‌های نیازمند اقدام کنیم.


خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)