advertise

مهربانی ۲

.

.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین علیه السلام، تخصصی حوزه مسکن، حسینعلی صرافان در آئین کلنگ زنی پروژه پارک شهدای گمنام شهرداری قهجاورستان و کلنگ زنی واحد‌های مسکونی پروژه مهربانی ۲ موسسه خیریه امام حسین علیه السلام که همزمان با ایام ولادت پیامبر اکرم (ص)و امام صادق (ع) با بیان اینکه خیران در خیریه ها بیش از مددکاران به آرامش می‌رسند، اظهار داشت: بنده در امر تجارت فعالیت دارند، به این دلیل به سمت خیریه آمدم که تجارت بهتری داشته باشم.
وی افزود: مددجویان گروه نخست مراجعه کنندگان به خیریه ها هستند، این افراد نیازی محدود و آشکارا دارند اما از سوی دیگر مددکارانی در خیریه هستند که نیاز پنهانی دارند و نیاز درونی است و این نیاز آنها با کمک کردن به دیگران برطرف می شود.
مدیرعامل موسسه خیریه امام حسین علیه السلام، تخصصی حوزه مسکن اضافه کرد: خیریه امام حسین علیه السلام در این زمینه عملکرد خوبی داشته است.

خیریه امام حسین (ع)