advertise

B-I-۱۱۹

.

.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین علیه السلام تخصصی حوزه مسکن، سید اصغر مستولی‌زاده در خصوص فعالیت خیریهها در کشور و تاثیر آن در توسعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: باید توجه داشت که خیریه‌های زیادی در سطح کشور و به ویژه استان اصفهان وجود دارد اما آن دسته از خیریه‌هایی که به صورت تخصصی فعالیت دارند عملکرد موفق‌تری دارند.
وی اضافه کرد: خیریه‌های تخصصی بیشتر بُعد مردمی داشته و اعتماد زیادی را در جامعه جلب کرده‌اند.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز استان اصفهان با بیان اینکه خیریه‌ها با ارائه گزارش‌های سالانه‌ای که ارائه می‌دهند همواره اعتمادسازی خوبی را داشته‌اند، ابراز داشت: البته باید توجه داشت که خیریه‌های ثبت شده در کشور عملکرد موفقی را داشته و بسیاری از آنها در سطح بین استانی نیز فعالیت دارند.

خیریه امام حسین (ع)

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر ارتباط منطقی و قابل اعتمادی بین اهالی خیریه‌ها و مردم به وجود آمده واین امر بار مسئولیت خیریه‌ها را دو چندان می‌کند، ادامه داد: خیریه‌های تخصصی در استان اصفهان از جمله خیریه امام حسین علیه السلام عملکرد بسیار موفقی را داشته و توسعه فعالیت‌های این خیریه با کمک همه نهادهای دولتی و نیمه‌ دولتی امری ضروری است.
مستولی‌زاده توسعه خیریه‌ها را در واقع توسعه کار خیر تلقی کرد و گفت: چنانچه خیریه‌ها تخصصی کار نکنند برنامه‌های آنها دچار هرج و مرج خواهد شد و نمیتوانند عملکرد خوبی راداشته باشند چرا که تصمیمات مقطعی نمی‌تواند سازنده و تاثیرگذار باشد.


خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)

وی در خصوص حضور خیریه‌ها در نمایشگاههای تخصصی حوزه فعالیت‌شان نیز گفت: در این زمینه باید توجه داشت که نمایشگاه‌ها مقطعی است و حضور در آنها می‌تواند در بازه زمانی کوتاهی تاثیرگذار باشد.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز استان اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشت که ضرروی است خیریه‌ها توسط رسانه‌ها معرفی شوند، رسانه‌ها باید جامعه بزرگ خیریه‌ها، وظایف آنها و دستاوردهایشان را به جامعه نشان دهند.
وی افزود: همچنین ضروری است که خیریه‌های تخصصی باید بولتن‌های سه ماهه، یک ماهه و ... داشته باشند تا بتوانند همه فعالیت‌های خود را به جامعه عرضه کنند.