advertise

.

.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین علیه السلام، تخصصی حوزه مسکن، مجتبی شاهمرادی در دیدار با مهدی رقایی قائم مقام مدیرعامل موسسه خیریه امام حسین علیه السلام ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های صورت گرفته در این موسسه خیریه اظهار داشت: مسکن اصلیترین نیاز شهروندان بوده و این در حالی است که امروزه بخش قابل توجهی از جامعه هنوز مالک خانه نیستند و هنرمندان نیز در این زمینه مستثنی نبوده‌اند.
وی با بیان اینکه حل مشکل مسکن در واقع ایجاد آرامش روحی برای اعضای هر خانواده است، ابراز داشت: هنرمندان زیادی نیز در استان اصفهان وجود دارند که دارای مشکل مسکن هستند و می‌توان با تعامل با موسسه خیریه امام حسین علیه السلام مشکل این افراد را نیز برطرف کرد.
رئیس حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه منزل و محل کار بسیاری از هنرمندان اصفهان یکی است، ادامه داد: از این رو حل مشکل مسکن هنرمندان می‌تواند به تثبیت اشتغال آنها نیز کمک کند.

خیریه امام حسین (ع)

وی در ادامه با بیان اینکه آثار فاخر بسیاری از هنرمندان اصفهان بدون مشتری است، ابراز داشت: این در حالی است که می‌توان با استفاده از ظرفیت این موسسه خیریه گالریهایی را راه اندازی کرد و بخشی از هزینه فروش آثار هنری را برای کمک به خیریه در نظر گرفت.
همچنین مهدی رقایی، قائم مقام موسسه خیریه امام حسین علیه السلام تخصصی حوزه مسکن در این دیدار با بیان اینکه مسکن نیاز جدی در جامعه کنونی است، اظهار داشت: باید توجه داشت که مهاجرت در تشدید نیاز به منزل مسکونی در اصفهان افزایش یافته و این در حالی است که بیشترین مراجعه کنندگان به خیریه امام حسین علیه السلام نیز ساکنان شهرستان‌های غرب استان اصفهان هستند.


خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)

وی افزود: سعی ما بر این است که شعبه‌ای از موسسه خیریه امام حسین علیه السلام را در شهرستان فریدونشهر راه اندازی کنیم و بتوانیم حل مشکل مسکن نیازمندان را در این شهرستان برطرف کنیم تا کمتر مجبور به مهاجرت شوند.
رقایی تصریح کرد: البته باید در زمینه اشتغال نیز در این شهرستان راهکار جدی اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه موسسه خیریه امام حسین علیه السلام همه ظرفیت‌های در اختیار خود را برای خدمت رسانی به جامعه هنری به کار خواهد گرفت، اضافه کرد: ما این آمادگی را داریم که به اندازه توان خود مشکل مسکن هنرمندان به عنوان سرمایههای شهر و استان اصفهان را برطرف کنیم.