advertise

کسب رتبه برتر خیریه امام حسین علیه السلام در شانزدهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان

.

.

در شانزدهمین جشنواره روابط عمومی‌های استان اصفهان؛ موسسه خیریه امام حسین علیه‌السلام رتبه برتر را کسب کرد روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین علیه‌السلام تخصصی حوزه مسکن در شانزدهمین جشنواره روابط عمومی‌های استان اصفهان رتبه برتر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین علیه‌السلام تخصصی حوزه مسکن، همزمان با ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی شانزدهمین جشنواره روابط‌عمومی‌های استان اصفهان نیز برگزار شد.

در این آئین که با حضور عباس رضایی، استاندار اصفهان و حمیدرضا غزنوی رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان برگزار شد چهار تندیس رتبه خلاق، ۱۲ تندیس رتبه عالی، ۲۱ تندیس رتبه برتر و ۶ دیپلم افتخار جشنواره به عنوان رتبه پویا به روابط عمومی‌های استان اصفهان تعلق گرفت. گفتنی است برای این جشنواره ۱۳۲ گزارش از ۳۲ دستگاه ارسال شده بود. روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین علیه‌السلام تخصصی حوزه مسکن در این جشنواره در حوزه روابط عمومی زمینه نوآوری و فعالیت‌های پیشرو، ارتباطات رسانه‌ای و تولید محتوا موفق به کسب رتبه برتر شدند

خیریه امام حسین (ع)خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)

خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)