advertise

ارائه گزارش عملکرد موسسه خیریه امام حسین علیه السلام توسط حسینعلی صرافان در مجمع عمومی و فوق العاده

.

.

بسم الله الرحمان الرحیم
باسلام
خیر مقدم و صبح بخیر به اعضا محترم هیئت امنا وهیئت مدیره خیریه امام حسین علیه السلام که در این شرایط ویژه کرونایی قبول زحمت کرده وبرای انتخاب هیئت مدیره جدید و همچنین برای شنیدن گزارش عملکرد خادمانی که دو سال پیش به آنها ماموریت داده اید را بشنوید تا بهتر بتوانید برای انتخاب خادمانی که قرار است برای دوسال آینده هیئت مدیره خیریه امام حسین علیه السلام باشند را انتخاب کنید بهتر تصمیم بگیرید.
خیریه امام حسین علیه السلام در حالی وارد چهلمین سال فعالیت خود می شود که بیشتر از هر موقع بخاطر اوضاع اقتصادی کشور که در هر روز بخاطر تورم افسار گسیخته عده تازه ای به زیر خط فقر نزدیک می شوند به همین خاطر حضورش برای جامعه موثرتر ومورد نیازتر می باشد خوشبختان خیریه امام حسین علیه السلام با همه موانع اقتصادی که جامعه در گیر آن می باشد توانسته کارنامه نسبتا قابل قبولی در این دوساله که امروز پایان دوره هیئت مدیره آن می باشداز خود ارائه دهد البته این ادعای ماست ولی قضاوت اصلی ان با شماست.
خیریه امام حسین علیه السلام در این چهل سال فعالیت خودبا فراز ونشیب های فروانی روبرو بوده وهر دورانی را با مسائل خودش سپری نموده است ولی در دوسال گذشته که امروز پایان خدمت هیئت مدیره آن می باشد واز فردا قرار است کسانی را که شما با دقت و وسواس انتخاب می کنید بعنوان هیئت مدیره جدید که سیاستگزاری خیریه را بعهده میگیرند مشغول بکار شوند باید متذکر شوم که با حضور آقای رقایی که از سابقه خوبی در همه سطوح مدیریتی برخوردار بودند بعنوان قائم مقام مدیر عامل از دوسال گذشته در خیریه باعث تحولات خوبی گردیده ، که بنده با مقتضیات زمانی که دارم بمختصری از آن اشاره میکنم
اولا شعار اصلی خیریه که ساختن سرپناهی برای بی پناهی بود که می رفت کم کم بفراموشی سپرده شود الحمدالله با همت ایشان وجذب نیروهای جوان وخلاق پویا در آن خون تازه ای دمیده شد که گزارش دقیق ان توسط خودایشان خواهید شنید

خیریه امام حسین (ع)

برهمه پوشیده نیست که بزرگترین سرمایه خیریه میزان اعتمادی است که توسط مردم به خیریه وجود دارد این اعتماد کالای خریدنی نیستمطلبی است که براثر عملکرد وشفافیت بوجود میایدویکی از عوامل مهم ان شفافیت در امور مالی وحسابداری ودقت در انجام هزینه های خیریه میباشدواینکه درامد خیریه چگونه است و این درآمد چگونه هزینه میشود بعضی از دوستان در جریان هستند که در گذشته چندین سال قبل سوالاتی در مورد امور هزینه وبعضا پرداخت حقوق پرسنل و مالی خیریه وجود داشت که بعضی از این سوالات بی مورد هم نبود خوشبختانه تا حد زیادیاین سولات با جدیدت وبدونه هیچ گونه ملاحظه فردی ویا توصیه ای برطرف شده که دوستانیکه این سولات را داشتند خود شاهد اصلاح ان نیز هستند واین امر باعث جذب اعتمادبیشتری که سرمایه اصلی خیریه میباشد گردیده است.
ساختار سازمانی خیریه که تقریبا به شکل سنتی اداره می شد سروسانی اساسی داده شد بطوریکه این انسجام وجدیت در موسسه خیلی مشهود است . حضور فیزیکی اینجانب به عنوان مدیر عامل نیز بطور جدی تری در این دوسال بیشتر از قبل مشهود بود استفاده از نیروهایی که تخصص انها مورد نیاز خیریه میباشد بصورت افتخاری ویا ساعتی وپاره وقت صرفه جویی فروانی در هزینه خیریه وهمچنین کار آمدی خیریه گردیده است.
ارتباط با ارگانها واستفاده از پتاسیل های وامکانات آن ها در جهت پیشبرد اهداف خیریه با تجربه کاری ونفوذی که آقای رقایی داشتند از مواردی است که اگر به گزارش ایشان در این مورد توجه شود به اهمیت آن پی خواهید برد.
با ورود به فعالیت خیریه از طریق فضای مجازی که به اجبار بخاطر کرونا اتفاق افتاد که خود فرصتی استثنایی طلایی برای خیریه بود و خیریه را در سطح خیلی وسیع تر و گسترده تر با پتاسیل های موجودی که خیریه دارد در سطح جامعه مطرح گردید، بطوریکه پرونده هایی که سابق در روزهای چهارشنبه در خیریه بین تعداد محدودچهل پنجاه نفری توسط دوست عزیزمان آقای حجازی مطرح وجذب کمک می شد وبعضی این پرونده ها نیز ناقص می ماند که الزاما از بودجه خیریه تکمیل می شد با ورود به فضای مجازی این پرونده ها بین حدود هزار نفر مطرح واکثر دوستان شاهد هستند که در بعضی از پرونده های حاد جذب کمک از طرف مددکاران چندین برابر مبلغ مطرح شده از طرف خیریه که معمولا بیست میلیون عنوان می شود انجام می گیرد که گزارش این قسمت را نیز خواهید شنید.


خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)
خیریه امام حسین (ع)

مطرح شدن این پرونده ها که گویای عملکرد خیریه نیز می باشد ، بین افراد نیز یکی از اهداف خیریه که بغیر از جذب مادیات است ، اشاعه فرهنگ خیرمندی در جامعه می باشد که با این روش تحقق می یابد، البته لازم بتذکر است پیگیری وهماهنگی همکاران من در خیریه با ورود به فضای مجازی را نباید از خاطر دور داشت که باعث این شکوفایی گردیده است .
جلسه هیئت مدیره که هر پانزده روز یک بار تشکیل می شود ، برخلاف گذشته که بیشتر بصورت تشریفاتی بود ودرآن جلسات مدیرعامل چند مورد چند مورد را مطرح می کرد ومعمولا تصویب می شد.
در این مدت دوسال گذشته از یک انسجام وجذابیتی ویژه ای برخودارشده وحضورهمه اعضا بصورت فعالانه در مباحثی که در جلسه مطرح می شود، البته اعتقاد اقای رقایی بخرد جمعی نیز باعث این انسجام نیز گردیده وچه بسا جلسات بیشتر از زمان تعین شده ادامه پیدا می کند. در آخرین جلسه هیت مدیره که هفته پیش برگزار شد ومصوب شد که کارنامه عملکرد اعضا هیئت مدیره نیز توسط خود اقایان هیئت مدیره هر شش ماه یکبار بصورت مخفیانه گرفته شود .منظور از این مصوبه این است که مسئولیت در خیریه امام حسین علیه السلام در همه رده های کاری چه کارمند و چه رییس وچه اعضا. هیئت مدیره باید جدی وکارآمد باشد .
بنده ضمن تشکر مجدد از احضوراعضا محترم هیت امنا خیریه امام حسین علیه السلام توصیه دارم که دقت در انتخاب هیئت مدیره بیش از بیش جدی بگیرید و به آقایانی که کاندید هیئت مدیره شدند نیز توصیه دارم که مسئولیت خیریه امام حسین علیه السلام در این شرایط جامعه واینکه شرح وظایف خیریه امام حسین علیه السلام تهیه مسکن که اساسی ترین نیاز هر خانواده ای می باشد مسئولیت کمی نیست ودر صورت انتخاب به این امر توجه جدی بیشتری داشته باشند
در اینجا لازم میدانم از بخشهای مختلف خیریه سمعی وبصری که الحق هر هفته باتلاش زیادی برای تهیه کلیپ های اثر که رعایت حرمت مددجویان درآن اخیرا خیلی بیشتر رعایت می شود، سپاسگزارباشم از پذیرش مددجو وبخش تحقیق وهمچنین ماموران تحقیق که بصورت افتخاری این امر خطیر را بعهده دارند نیز تشکر میکنم
از پرسنل خدوم موسسه که خالصانه از هیچگونه تلاشی برای برای رسیدن باهداف موسسه دریغ نمی کنند که اگر نبود خدمات صادقانه آن ها امروز شاهد این رشد در موسسه نبودیم سپاسگزارم
از روابط عمومی موسسه که الحق توانسته در سطح گسترده ای برای شناسایی موسسه ایفای نقش کند تشکر ویژه دارم و خلاصه از مدیران موسسه در بخشهای مختلف سپاسگزارم
متاسفانه در دوسال گذشته یکی از همکاران صدیق وموثر ودلسوز موسسه اقای روضاتی که امروز جای ایشان در جلسه خالی است را ازدست دادیم که ما را افسرده کرد.
از اخوان بیگی وبخصوص دوست عزیزم حاج اقا کربم بیگی که خود از اعضا محترم امنای خیریه میباشند وامکانات هتل آسمان وستاره ومهمتر از حضور خود اقای بیگی را با عشق وعلاقه وبصورت افتخاری مثل همیشه در اختیار خیریه امام حسین علیه السلام که این امر نیز در توسعه ورشد خیریه تاثیر بسزایی داشته قرار داده اند از طرف خودم واعضا هیت مدیره تشکر ویژه دارم
والسلام حسین صرافان
پنجشنبه هیجدهم آذر چهارصد