advertise

قلک کودک

من قلک مهربانی‌ام، قلکی که قراره برای حل مشکل مسکن کودکانی که خونه‌ای امن برای بازی کردن، درس خواندن، خوابیدن و در امان بودن از سرما و گرما ندارند، پول جمع کنم، اگه منو همراهی نکنید دیوارهای خونه این کودکان نیمه تموم میمونه و سقفی برای زندگی ندارند.
ما می‌خواهیم با کمک گرفتن از شما به همه کودکان یاد بدیم که کار داوطلبانه چقدر لذت بخشه و چقدر می تونن با این کار حس خوبی رو به خودشون هدیه کنند.

قلک نوجوان

تصور کن با یک لباس نازک تو سرمای زمستون تو یک خونه بی در و پنجره نشستی و با یک مداد شکسته دوستت که از توی سطل آشغال کلاس یواشکی برداشتی می‌خوای تکالیف فردای مدرسه رو انجام بدی. تصورشم سخته… نه؟ اما یه دوستت الان تو همین وضعه…
دست‌دست نکن. دل به سخاوت یک‌دله کن. دوستانت دست‌هایت را به نظاره نشسته‌اند تا گره از کار فروبسته‌شان بگشایی. پس بگشای دستانت را و دریاب ضعیفان را و با قلب مهربانت کاری بکن…

قلک بزرگسال

این یک قلک معمولی نیست؛ این قلک طبق درخواست شخص و به افرادی که از صمیم قلب تمایل به انجام امور خیریه دارند اهداء می‌شود.
با دریافت این قلک می‌توانید با پرداخت منظم صدقات، خیرات و نذورات، ضمن مشارکت در امور خیریه، با ارائه چنین رفتارهایی در خانواده موجب آموزش مستقیم نیکوکاری به فرزندان و گسترش روحیه زیبای همدردی و کمک به هم نوعان در جامعه باشیم.