advertise

کد دستوری چیست؟

استفاده از کدهای دستوری بر روی تلفن همراه یکی از امکاناتی که بانکداری الکترونیک در اختیار ما قرار داده است که از این طریق فاصله ما تا بانک بدون نصب هیچ گونه نرم افزاری بر روی گوشی تلفن همراه تنها گرفتن چند عدد است.
از این رو مسئولان خیریه امام حسین علیه السلام نیز به منظور بهره برداری از این فناوری، کد دستوری #۱۳۶۱*۶۶۵۵* را از تاریخ ۲۷ فروردین ۹۹ ویژه این خیریه راه‌اندازی کرده‌اند...

نحوه پرداخت با کد دستوری

برای واریز کمک‌های خود برای خیریه امام حسین علیه السلام با استفاده از کد دستوری ضروری است که پس از شماره گیری کد #۱۳۶۱*۶۶۵۵* عدد یک را انتخاب کرده تا وارد گزینه‌ مورد نظر شوید.

گزینه‌های پرداخت

*کمک نقدی
*کمک نقدی ویژه
*سهم سادات
*سهم امام
*فطریه
*کفاره
*صدقه
*نذورات
*جلسات چهارشنبه