اصفهان، خیابان حافظ، کوی کرمانی، مقابل دبیرستان علامه مجلسی، بن بست خیریه، مؤسسه خیریه امام حسین علیه السلام

شنبه تا پنج شنبه: 8 الی 14

بخش نیکوکاران: 09131159456 | بخش قلک و اشتراک، استند: 09130071361

اصفهان، خیابان حافظ، کوی کرمانی، مقابل دبیرستان علامه مجلسی، بن بست خیریه، مؤسسه خیریه امام حسین علیه السلام

شنبه تا پنج شنبه: 8 الی 14

بخش نیکوکاران: 09131159456 | بخش قلک و اشتراک، استند: 09130071361