درباره خیریه امام حسین (ع)

اعضای محترم هیئت امناء موسسه خیریه امام حسین (ع) در روز پنج‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸، در محل هتل ستاره گرد هم آمدند تا در جلسه مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حاضر شوند. این جلسه، به منظور انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره ، علی‌البدل و بازرس موسسه برگزار شد.

پس از رای‌گیری، افرادی که در زیر فهرست آمده‌اند، به عنوان اعضای هیئت مدیره ، علی‌البدل و بازرس انتخاب شدند:

اعضای هیئت مدیره

کریم بیگی

کریم بیگی

رئیس هیئت مدیره

علی رجالی

علی رجالی

عضو هیئت مدیره

علی ابریشم کار

علی ابریشم کار

خزانه دار

حسینعلی صرافان

حسینعلی صرافان

مدیر عامل

اصغر عکاف زاده

اصغر عکاف زاده

عضو هیئت مدیره

محسن مشکاتی

محسن مشکاتی

عضو هیئت مدیره

سید محمد باقر حجازی

سید محمد باقر حجازی

قائم مقام مدیر عامل

مسعود کاظمی

مسعود کاظمی

عضو هیئت مدیره

سید کریم داودی

سید کریم داودی

عضو هیئت مدیره

صدرالدین مشکاتی

صدرالدین مشکاتی

عضو هیئت مدیره

عباس حاج رسولیها

عباس حاج رسولیها

عضو هیئت مدیره

محمد معماریان

محمد معماریان

عضو هیئت مدیره

محسن پوستی

محسن پوستی

عضو هیئت مدیره

اعضای علی البدل

محمد علی فیض مند

محمد علی فیض مند

عضو علی البدل

مهدی ذنوبی

مهدی ذنوبی

عضو علی البدل

بازرس اصلی

حسن آجودانیان

حسن آجودانیان

بازرس اصلی خیریه

این جلسه به عنوان یک قدم مثبت در راستای توسعه و رونق موسسه خیریه امام حسین (ع) به شمار می‌رود و ما به امید روزهای بهتر و پربارتر برای این موسسه نگاه می‌کنیم.